شتاب دهنده هوش مصنوعی گشتاسپ دانشگاه علم و صنعت ایران

شتاب دهنده هوش مصنوعی گشتاسپ دانشگاه علم و صنعت ایران

شتاب دهنده هوش مصنوعی گشتاسپ دانشگاه علم و صنعت ایران، در راستای حمایت از ایده ها در زمینه هوش مصنوعی اقدام به حمایت های راهبردی از جمله معرفی به نهاد ها و ارگان های تسهیل کننده و معرفی راه ها برای رسیدن به محصول اولیه از ایده ، حمایت بستر تکنولوژی و همینطور حمایت اقتصادی میکند.
کمک به بلوغ سریع تر طرح های مرتبط با صنعت هوش مصنوعی و استفاده و درآمد زایی از آنها در مقیاس ملی یا بین المللی.
– جمع آوری و انتشار اطلاعات در زمینه تسهیلات قابل اخذ طرح های متقاضی حمایت از جمله دولتی، خصوصی
– کمک به ساخت نقشه و مدل کسب و کار برای طرح ها از مرحله ایده تا عملیات
– کمک به اتصال نیاز های بازار با قدرت های علمی دانشگاه
– حمایت های اقتصادی و همچنین زیرساخت تکنولوژیکی برای ایده ها با حداقل شرایط
– انگیزه سازی برای صاحبان ایده در جهت رشد و توسعه ایده ها
هوش مصنوعی، اقتصاد و سرمایه گذاری، شتاب دهنده

نوید نوری

شرکت بیستون استوار سازه البرز
شرکت آرتان رادین
شرکت فیدار پایا دژ
شرکت اندیشه و ساخت رهام
دانشگاه علم و صنعت ایران- ساختمان شماره ۲ دانشکده برق- طبقه اول