شرکت مهسام طرح

شرکت مهسام طرح

مجموعه مهندسین مشاوره راگا مفتخر به ارائه کلیه خمات در حوزه مهندسی از جمله(طراحی ،نظارت ،اجرا و …) را در مناطق 22گانه استان تهران و شهرستان‌های حومه میباشد.
توسعه شرکت در قالب تعداد و انواع خدمات ،گسترش فعالیت در استان‌های همجوار و تاسیس شرکت برنامه بودجه
پوشش دهی نیازخدمات مهندسی کل سطح شهر – ایجاد یکپارچگی درون سازمانی -تحکیم کار گروهی در بین تیم- ایجادنظم و انظباط درون سازمانی – افزایش رضایت ذی نفعان (مشتریان ،همکاران ،بهبود روابط بیم مشتریان بالقوه ،گسترش و بهبود روابط موثر بین مشتری بالقوه به وفادار)
ارائه خدمات فنی مهندسی جواز تا پایانکار :تامین سهمیه (برگه‌های 4 رشته(معماری – سازه -برق و مکانیک) -برگه استحکام بنا – برگه نظارت 4 رشته – خدمات ژئوتکنیک -خرید و فروش شرکت مشاور و اجرا -خدمات اجرا – تامین مهندسی -خدمات آتشنشانی – کارشناس رسمی دادگستری

سال تاسیس شرکت مهسام طرح نگار 1396 و سال تاسیس شرکت راگا 1401

محمدرضا نوری گنجه

کرانه سازه مینا – مهسام طرح نگار – بیتا طرح سازه شهداد

پیروزی – جنب مترو پیروزی – کوچه قومی – پلاک2 – واحد1
——–