طراحی فاز دو

طراحی فاز دو

الکتریکال، مکانیکال، محاسبات و فاز ۲ طراحی از سرفصل های مهم طراحی چهار گرایش محسوب می‌شوند. پس از طراحی پلان فاز ۱ معماری و اخذ تاییدیه شهرداری و انجام آزمایش ژئوتکنیک (خاک)، ابتدا طراحی فاز ۲ سازه انجام شده زیرا مشخصات ستون ها، تیر ها، سقف ها و فونداسیون و جای گذاری آن ها در پلان باید به درستی مشخص شود و سپس تغییرات لازم پس از طراحی نقشه های فاز ۲ معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی انجام گیرد.