طراحی فاز یک

سرویس طراحی فاز یک تیم سپهر طراحی فاز یک معماری از نخستین خدمات طراحی ساختمان است. در طراحی فاز ۱ ساختمان‌سازی برای اخذ جواز ساخت، نقشه فاز یک به مراکز صدور پروانه ارائه میگردد که شامل مواردی مانند پلان طبقات، سایت پلان، پلان اندازه گذاری، ارتفاع طبقات، مشاعات، نمای شمالی و جنوبی کد گذاری شده، نمای شمالی و جنوبی مصالح، مقطع طولی و عرضی، پلان مبلمان و پلان شیب بندی بام می‌باشد.