سپهر در میان مردم

شما یه کسی رو میخواین که به جای شما بدو؟

021-22224686

خدمات

اجرایی

خدمات

ساخت و ساز

خدمات

اجرایی ساختمان

خدمات

اجرایی

خدمات

ساخت و ساز

خدمات

اجرایی ساختمان

درباره تیم سپهر

تیم سپهر با بیش از 30 نیرو جوان و متخصص از سال 1398 فعالیت خود را با هدف بهینه سازی فرایند های صنعت ساخت و ساز و کسب تجارب ارزشمند در این حوزه آغاز کرده است.

مزیت رقابتی سپهر در چیست ؟

پروژه های موفق

پروژه جدید

پروژه

پروژه هزار دشت

طراحی ساختمان

حالا تیم سپهر کجا و چه طوری میشه پیدا کرد؟