Sepehr

Sepehr

CONSTRUCTION AGILE MARKETING

CONSTRUCTION AGILE MARKETING

به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، آمار آتش‌سوزی‌ها و حوادث در سال‌های اخیر در ساختمان‌هایی که تاییدیه ایمنی دریافت کرده‌اند، با یک کاهش چشمگیر به زیر ۹ درصد کاهش یافته است. او افزود که تمرکز مسائل ایمنی بر ساختمان‌های جدید و همچنین ساختمان‌های قدیمی با دستورالعمل‌های بهبود یافته در سال‌های اخیر صورت گرفته است. ساختمان‌های قدیمی، که چندین سال پیش ساخته شده‌اند و دستورالعمل‌های ایمنی مناسبی وجود نداشته است، حالا تحت نظر قرار گرفته و ساختمان‌های جدید با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی به ساخته می‌شوند.
با تاکید بر این‌که طی حدود ده تا دوازده سال گذشته، مقررات ایمنی مرتبط با ساختمان‌ها به کار افتاده‌اند، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران اظهار کرد: ساختمان‌های مسکونی با بیش از ۶ طبقه و ساختمان‌های غیرمسکونی با بیش از ۱ طبقه باید حتماً تاییدیه آتش‌نشانی دریافت کنند. همچنین، حتی در ساختمان‌های مسکونی با کمتر از ۶ طبقه، اگر بیش از ۲۰ واحد واحد وجود داشته باشد، در مرحله اول اخذ مجوز، تاییدیه آتش‌نشانی الزامی است.
ملکی با تأکید بر اهمیت تاییدیه ایمنی آتش‌نشانی به عنوان یکی از موارد اساسی در اخذ پایان‌کار شهرداری، افزود: در طی فرآیند ساخت ساختمان، کارشناسان آتش‌نشانی دو تا سه بار از جریان اجرایی بازدید می‌کنند و در نهایت در هنگام دریافت پایان‌کار شهرداری، تاییدیه ایمنی آتش‌نشانی باید اخذ شود. این هماهنگی و تعامل مثبت با شهرداری به منظور تضمین ایمنی ساختمان‌ها صورت می‌پذیرد.
ملکی تأکید کرد که تایید ایمنی ساختمان از نظر سازمان آتش‌نشانی به‌ عنوان یک مسئله حیاتی مورد توجه قرار دارد و تمامی قوانین و مقررات به دقت و جدیت اجرا می‌شوند به‌ منظور حفظ جان و امنیت افراد.

چه ساختمان‌هایی نیاز به تاییدیه آتش نشانی دارند؟

تأییدیه از سوی سازمان آتش نشانی ممکن است برای موارد مختلفی در ساختمان‌ها و اماکن مورد نیاز باشد. در ایران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهری (سازمان آتش نشانی) مسئول اعتبارسنجی و تأییدیه ساختمان‌ها‌ و اماکن برای ایمنی عمومی است. برخی از مواردی که نیاز به تأییدیه از سوی سازمان آتش نشانی دارند عبارتند از:

1. ساختمان‌های با کاربری مسکونی: ساختمان‌های مسکونی با بیش از 6 طبقه و یا بیش از 20 واحد مسکونی به تأییدیه از سوی سازمان آتش نشانی نیاز دارند. این اقدام به منظور اطمینان از ایمنی ساختمان در مواجهه با حریق و سایر وقوعات اضطراری انجام می‌شود.

2. ساختمان‌های با کاربری غیرمسکونی: ساختمان‌هایی که برای اداری، تجاری، پزشکی، درمانی، مراکز ترک اعتیاد، صنعتی و غیره استفاده می‌شوند نیز نیاز به تأییدیه از سوی سازمان آتش نشانی دارند. این اقدام به تضمین ایمنی کارکنان و مشتریان و همچنین جلوگیری از حوادث حریق مرتبط با کاربری مختلف ساختمان‌ها انجام می‌شود.

3. پایان کار یا تغییر کاربری ساختمان: هنگامی که یک ساختمان به پایان کار برسد یا تغییر کاربری دهد (به عنوان مثال، از مسکونی به تجاری یا صنعتی)، نیاز به اخذ تأییدیه از سوی سازمان آتش نشانی دارد. این اقدام به منظور اطمینان از تطابق با مقررات ایمنی حریق در کاربری جدید ساختمان انجام می‌شود.

4. ساختمان‌ها و اماکن اخطار گرفته: اگر سازمان آتش نشانی یا شهرداری اخطاری در مورد ساختمان یا اماکن خاصی صادر کند، مالک یا مسئول این مکان ها نیاز به اخذ تأییدیه از سوی سازمان آتش نشانی دارند تا مشکلات ایمنی عمومی رفع شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ تاییدیه آتش نشانی

برای اخذ تأییدیه از سازمان آتش نشانی برای ساختمان یا امکان خود، شما باید مدارک و اسناد مورد نیاز را تنظیم و تهیه کنید. مدارکی که به عنوان بخشی از درخواست تأییدیه آتش نشانی معمولاً مورد نیاز هستند عبارتند از:

1. اصل و کپی سند مالکیت: این سند باید نشان دهد که شما صاحب مالکیت ساختمان یا امکان مورد نظر هستید.

2. اصل و کپی کارت ملی مالک: اسناد شناسایی مالک (ها) باید تأییدیه از سازمان آتش نشانی را درخواست کنند.

3. نقشه‌های دارای تأییدیه شهرداری: نقشه‌هایی که قبلاً توسط شهرداری تأیید شده‌اند و اطلاعات مرتبط با ساختمان یا امکان را نشان می‌دهند.

4. فیش پرداخت عوارض مربوط: ممکن است برای پرداخت عوارض مربوط به تأییدیه آتش نشانی نیاز به ارائه فیش پرداخت داشته باشید.

5. نقشه‌های معماری ساختمان: این نقشه‌ها باید اطلاعات معماری مربوط به ساختمان را نشان دهند و معمولاً به همراه نقشه‌های مربوط به ایمنی حریق باشند.

6. نامه شهرداری: ممکن است نیاز به نامه تأیید از شهرداری داشته باشید که نشان دهد پروژه شما با مقررات و مفاد قانونی مرتبط با شهرسازی و ساختمان‌ها تطابق دارد.

7. برگه دستورالعمل صادره از سازمان آتش نشانی: شما باید به موافقت و تأییدیه از سازمان آتش نشانی دست یابید و این برگه را به درخواست خود اضافه کنید.

مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی

مراحل اخذ تأییدیه ایمنی آتش‌ نشانی بستگی به مقررات محلی و سازمان آتش‌نشانی مربوطه دارد و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. با این حال، مراحل عمومی برای اخذ تأییدیه ایمنی آتش‌نشانی عبارتند از:

1. تهیه مدارک مورد نیاز: ابتدا باید مدارک و اسناد مورد نیاز برای اخذ تأییدیه آتشنشانی را تهیه کنید. این مدارک معمولاً شامل اصل و کپی سند مالکیت، اصل و کپی کارت ملی مالک، نقشه‌های دارای تاییدیه شهرداری، فیش پرداخت عوارض مرتبط، نقشه‌های معماری ساختمان، نامه از شهرداری و برگه دستورالعمل صادره از سازمان آتش‌ نشانی می‌شوند.

2. تهیه نقشه‌های ایمنی حریق: نقشه‌های ایمنی حریق به عنوان یکی از مهم‌ترین مدارک برای اخذ تأییدیه آتشنشانی اهمیت دارند. این نقشه‌ها باید تمام جزئیات مرتبط با ایمنی حریق در ساختمان شما را نشان دهند، از جمله آتشنشانی، دستگاه‌های اطفاء حریق، مسیرهای اخراج اضطراری و غیره.

3. پرداخت عوارض مرتبط: ممکن است برای اخذ تأییدیه عوارضی پرداخت کنید. معمولاً این عوارض به عنوان هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات سازمان آتشنشانی در نظر گرفته می‌شوند.

4. تنظیم و ارسال درخواست: درخواست برای اخذ تأییدیه آتش‌ نشانی باید به سازمان آتش‌ نشانی مربوطه ارسال شود. درخواست شما باید شامل اطلاعات کامل و مدارک مورد نیاز باشد.

5. بررسی و تأیید سازمان آتش‌نشانی: پس از ارسال درخواست، سازمان آتشنشانی مربوطه مدارک شما را بررسی می‌کند و ممکن است بازدیدی از محل برگزار کند تا تأیید کند که تمام مقررات ایمنی حریق رعایت شده است.

6. اخذ تأییدیه: در صورت تایید مدارک و ایمنی حریق ساختمان یا امکان شما، تأییدیه آتشنشانی صادر می‌شود.

7. تجدید نظر و تمدید: تأییدیه آتشنشانی ممکن است به مدت محدودی اعتبار داشته باشد و نیاز به تجدید نظر و تمدید دارد. در این صورت، باید مراحل مشابهی را دوباره انجام دهید.

لطفاً به مقررات محلی و دستورالعمل‌های سازمان آتش‌نشانی مربوطه در منطقه خود توجه کنید، زیرا جزئیات ممکن است متغیر باشند و اطلاعات به‌روز را از منابع معتبر به دست آورید.

هزینه دریافت تاییدیه آتش نشانی (سال 1402)

  • مسکونی تا ۲۰۰۰ متر مربع : ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان
  • اداری، تجاری و درمانی تا ۲۰۰۰ متر مربع : ۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان
  • مسکونی ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ متر مربع : ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
  • اداری، تجاری و درمانی ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ متر مربع : ۶۵۰۰۰۰۰۰ تومان
  • مسکونی ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۰ متر مربع : ۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان
  • اداری، تجاری و درمانی ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۰ متر مربع : ۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان