سقف یوبوت (U-Boot)  :

سقف یوبوت
فهرست مطالب

سقف یوبوت نوعی دال بتن آرمه نوین است ، این سقف جزء سقف های مجوف بتن مسلح با قالب های ماندگار محسوب میگردد که توخالی بودن هسته مرکزی به واسطه به کار بردن بلوک های  U-Boot مزایای زیادی را از جمله : سبک سازی سازه با کاهش بار های مرده ،افزایش مقاومت سازه در برابر زلزله و همچنین صرفه جویی در مصرف بتن ایجاد کرده است .

کلیت عملکرد و اجرای سقف های یوبوت ، بابل دک و کوبیاکس به یک روش است و صرفا روش اجرای آنها و نوع المان های پر کننده شان شامل تفاوت هایی میشود ؛

در سقف یوبوت پس از بتن ریزی تیر های فرعی I شکلی حاصل میگردد که به علت خصوصیت هندسی مقطع I، ممان اینرسی و سختی سقف بیشتر از سقف های معمول خواهد بود و امکان اجرای دهانه های بلند با کنترل خیز و بار های بهره برداری ممکن میگردد

استفاده از این سقف مطابق با آیین نامه لرزه ای 2800 مجاز است و با بهره از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ، میتوان این سقف را طراحی و اجرا نمود ؛

آیین نامه 2800 این سیستم را به همراه ستون های بتن آرمه ، به عنوان سیستم قاب خمشی ای لحاظ میکند که تنها مجاز هستیم 3 طبقه با ارتفاعی کل کمتر از 10 متر طراحی کنیم ؛

در صورتی که تعداد سقف ها از این عدد تجاوز کند سیستم سازه ای باید مجهز به دیوار برشی بتن مسلح شود .

قالب های یوبوت:

قالب های متداول این سقف در دو نوع تک و دوبل تولید میگردند ، در صورتی که در پروژه دهانه هایی بلند نیاز باشد ( مانند سالن های همایش ) ، از قالب های دوبل استفاده میکنند تا بتوانند فواصل ستون ها را افزایش دهند ؛

 با قالب های تک میتوان تا 11.5 متر دهانه و با قالب های دوبل میتوان تا 20 متر دهانه اجرا نمود .

قالب های یوبوت 1 ​

 ضخامت تمام شده سقف با استفاده از قالب های تک بین 31 تا 39 سانتیمتر و در قالب های دوبل بین 47 تا 63 سانتیمتر میباشد

قالب های یوبوت 2

مراحل کلی اجرای سقف یوبوت :

 • اجرای زیرسازی و قالب بندی سقف همانند دال های تخت بتنی .
 • بافت شبکه آرماتور تحتانی و جا نمایی اسپیسر ها .
 • جا نمایی قالب ها به نحوی که بین هر دو قالب مجاور هم یک میلگرد قرار گرفته باشد .
 • جا نمایی میلگرد های اضافی شامل میلگرد برشی و خمشی در وسط دهانه ، میلگرد های تقویتی ، آرماتور های رکابی اطراف ستون ها و دیوار های برشی و آرماتور های اطراف بازشو ها مطابق نقشه های اجرایی .
 • اتصال قالب های یوبوت توسط بست های پلاستیکی .
 • بافت شبکه آرماتور فوقانی با دقت به این مسئله که بلوک های یوبوت تحت فشار له نشده باشند و میلگرد به بلوک ها نچسبد .
 • استفاده از آرماتور های سنجاقی جهت اتصال دو شبکه آرماتور فوقانی و تحتانی در جهت جلوگیری از خروج قالب ها هنگام بتن ریزی .

بتن ریزی و ویبره مناسب آن

 • اجرای زیرسازی و قالب بندی سقف همانند دال های تخت بتنی .
 • بافت شبکه آرماتور تحتانی و جا نمایی اسپیسر ها .
 • جا نمایی قالب ها به نحوی که بین هر دو قالب مجاور هم یک میلگرد قرار گرفته باشد .
 • جا نمایی میلگرد های اضافی شامل میلگرد برشی و خمشی در وسط دهانه ، میلگرد های تقویتی ، آرماتور های رکابی اطراف ستون ها و دیوار های برشی و آرماتور های اطراف بازشو ها مطابق نقشه های اجرایی .
 • اتصال قالب های یوبوت توسط بست های پلاستیکی .
 • بافت شبکه آرماتور فوقانی با دقت به این مسئله که بلوک های یوبوت تحت فشار له نشده باشند و میلگرد به بلوک ها نچسبد .
 • استفاده از آرماتور های سنجاقی جهت اتصال دو شبکه آرماتور فوقانی و تحتانی در جهت جلوگیری از خروج قالب ها هنگام بتن ریزی .

بتن ریزی و ویبره مناسب آن 

نکات آرماتور بندی و قالب گذاری :

 • سنجاقی ها باید دارای خم 135 در پایین و خم 90 درجه در بالا باشند تا عملکرد صحیحی داشته باشند
نکات آرماتور بندی و قالب گذاری : ​
 • سنجاقی ها باید دارای خم 135 در پایین و خم 90 درجه در بالا باشند تا عملکرد صحیحی داشته باشند
 • قبل از بتن ریزی کنترل نمایید که اگر قالبی به علت عبور نیرو کار یا وارد شدن نیرو های مختلف شکسته شده است ، آن را ترمیم کنید ؛ در صورتی که قالب ها از بتن پر بشوند، بار مرده سازه افزایش میابد .
 • قالب های یوبوت باید پایه دار باشند و مستقیم بر روی میلگرد ها قرار نگیرند .
قالب یوبوت دوبل استاندارد ( پایه های زیرین باید دارای ارتفاع مناسب باشند تا ضخامت بتن حداقل 5 سانتیمتر شود )

قالب یوبوت دوبل استاندارد ( پایه های زیرین باید دارای ارتفاع مناسب باشند تا ضخامت بتن حداقل 5 سانتیمتر شود )

 • فواصل بین قالب های یوبوت نباید از 10 سانتیمتر کمتر باشد .
 • قالب های یوبوت باید قبل از بتن ریزی به درستی فیکس شوند تا تحت فشار بتن ریزی حرکت نکنند .
 • پلیت های لازم جهت اجرای شاسی کشی نما و آسانسور باید قبل از بتن ریزی در محل مورد نظر تعبیه شوند .
 • نواحی اطراف ستون ها و دیوار های برشی باید به صورت دال توپر اجرا شوند تا در برابر برش پانچ مقاوم باشند .
 • افزایش ضخامت بتن تحتانی مازاد بر نقشه های اجرایی ، مورد تایید نمیباشد زیرا بار مرده سازه افزایش میابد که اثر این بار در طراحی مد نظر قرار نگرفته است ؛ همچنین احتمال بروز ترک در کاور بتن نیز بالا میرود .
استفاده از بست های اتصال در چهار طرف قالب های یوبوت

استفاده از بست های اتصال در چهار طرف قالب های یوبوت

بتن ریزی سقف یوبوت :

بتن ریزی سقف یوبوت باید با دقت مناسبی انجام پذیرد و با ویبره مناسب اطمینان حاصل شود که بتن کاملا فضای زیرین قالب های یوبوت را پر میکند ، در غیر این صورت پس از باز کردن قالب های کف ، حفره هایی در سقف مشاهده خواهد شد .

بتن ریزی در سقف های یوبوت در دو مرحله اجرا میگردد تا هم دقت در ویبره زدن بالا رود و هم تحت فشار بتن ریزی بلوک های یوبوت شناور نشوند ، فاصله بین این دو مرحله از بتن ریزی نباید زیاد باشد و بلافاصله پس از گیرش اولیه بتن ریخته شده در مرحله اول ، باید مرحله دوم بتن ریزی آغاز گردد .

روانی بتن مورد استفاده ( اسلامپ ) باید در حدود 11 تا 12 سانتیمتر باشد و میتوان از روان کننده نیز استفاده نمود تا بتن به راحتی زیر قالب ها حرکت کند و تمامی فضای تحتانی را پوشش دهد .

هنگام قالب بندی کف ، میتوان با افزایش ارتفاع پایه ها ، خیز منفی به اندازه مجاز ایجاد نمود .

توصیه میشود که بتن ریزی توسط پمپ های هوایی انجام شود زیرا پمپ زمینی در هنگام پمپاژ ضربات متوالی به سقف وارد میکند و ممکن است قالب ها جا به جا شوند .

جهت کنترل مداوم ضخامت سقف ، میتوان از تعدادی میلگرد شاخص که ضخامت سقف در آنها علامت زده شده است استفاده نمود تا در صورتی که قالب ها نا‌تراز شدند ، کنترل ضخامت سقف امکان پذیر باشد .

مزایا سقف یوبوت :

 • امکان اجرای دهانه های بلند تا 20 متر .
 • باز شدن دست طراح در ستون گذاری سازه ( حتی ستون گذاری نامنظم ) .
 • تامین آسوده پارکینگ ها به علت کاهش تعداد ستون ها .
 • ایمنی بالای سقف در برابر حریق .
 • کاهش مصرف بتن تا بین 20 تا 40 درصد نسبت به دال های بتنی توپر .
 • کاهش مصرف میلگرد بین 5 تا 20 درصد نسبت به دال های بتنی تو پر .
 • امکان حذف آویز تیر ها و داشتن سقفی تخت و عدم نیاز به سقف کاذب .
 • کارایی مناسب از نظر عایق بندی صوتی و حرارتی .
 • کاهش ابعاد فونداسیون به واسطه کاهش وزن کلی سازه .

معایب سقف یوبوت :

 • بتن ریزی نیازمند به دقت فراوان میباشد و در دو مرحله انجام میگردد .
 • امکان ایجاد حفره در محل بلوک های یوبوت .
 • قالب ها در صورتی که به مدتی طولانی استفاده نشوند تغییر شکل میدهند ( طول عمر : 4 ماه ) .
 • در صورتی که بتن داخل قالب ها برود بار مرده سازه افزایش پیدا میکند .
 • این سقف مناسب پروژه های کوچک نمیباشد و توجیه اقتصادی ندارد .

این مطلب مفید بود ؟

آن را به اشتراک بگذارید

لینکدین
واتساپ
تلگرام
در رابطه مطلبی که خواندید سوالی دارید ؟
خوشحال می‌شویم برای پاسخ به آن با شما صحبت کنیم
تیم سپهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
صفحه یوتیوب تیم سپهر
در چنل یوتیوب ما رویداد‌های تیم سپهر و مطالب آموزشی تخصصی در حوزه ساخت و ساز را به صورت هفتگی دنبال کنید
صفحه لینکدین تیم سپهر

صفحه تیم سپهر در لینکدین را دنبال کنید تا اولین نفری باشید که از اخبار تیم سپهر و بانکی از اطلاعات مفید در حوزه مهندسی عمران باخبر می‌شوید

صفحه اینستاگرام تیم سپهر

با دنبال کردن صفحه اینستاگرام تیم سپهر از آخرین اخبار مجموعه سپهر، تازه های حوزه مهندسی عمران و سایر اطلاعات مفید دیگر به صورت روزانه بهره مند شوید