Sepehr

Sepehr

CONSTRUCTION AGILE MARKETING

CONSTRUCTION AGILE MARKETING

چرا تاییدیه آتشنشانی مهم است

به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، آمار آتش‌سوزی‌ها و حوادث در سال‌های اخیر در ساختمان‌هایی که تاییدیه ایمنی دریافت کرده‌اند، با یک کاهش چشمگیر به زیر ۹ درصد کاهش یافته است. او افزود که تمرکز مسائل ایمنی بر ساختمان‌های جدید و همچنین ساختمان‌های قدیمی با دستورالعمل‌های بهبود یافته در سال‌های اخیر صورت گرفته است. ساختمان‌های […]